ЛиАЗ 525633  • Цена за км - 42 р.
  • Цена за час - 2250 р.
  • Цена за простой - 800 р.

Онлайн расчет стоимости


Наш автопарк


Наши услуги


Наверх