MAN R13  • Цена за км - 70 р.
  • Цена за час - 3850 р.
  • Цена за простой - 1200 р.

Онлайн расчет стоимости


Фото автобуса


Наш автопарк


Наши услуги


Наверх