МАЗ 232062  • Цена за км - 70 р.
  • Цена за час - 3800 р.
  • Цена за простой - 1500 р.

Онлайн расчет стоимости


Фото автобуса


Наш автопарк


Наши услуги


Наверх