МАЗ 232062  • Цена за км - 55 р.
  • Цена за час - 2530 р.
  • Цена за простой - 1000 р.

Онлайн расчет стоимости


Фото автобуса


Наш автопарк


Наши услуги


Наверх