Mercedes  • Цена за км - 60 р.
  • Цена за час - 3300 р.
  • Цена за простой - 1000 р.

Онлайн расчет стоимости


Фото автобуса


Наш автопарк


Наши услуги


Наверх