Mercedes  • Цена за км - 40 р.
  • Цена за час - 2000 р.
  • Цена за простой - 700 р.

Онлайн расчет стоимости


Фото автобуса


Наш автопарк


Наши услуги


Наверх