MAN R12  • Цена за км - 40 р.
  • Цена за час - 3750 р.
  • Цена за простой - 1250 р.

Онлайн расчет стоимости


Фото автобуса


Наш автопарк


Наши услуги


Наверх